• På fordonets samtliga fyra hjul får antingen enbart diagonal- eller enbart radialdäck monteras. Det är uttryckligen förbjudet att använda blandade däck, dvs. kombinera däck av de båda typerna. Denna bestämmelse gäller för fordon med en tillåten totalvikt på upp till 3,5 t.
  • Blandade däck omfattar inte samtidig användning av däck från olika tillverkare eller samtidig användning av sommar- och vinterdäck, om lagbestämmelserna angående tillåten maxhastighet eller däckens bärkraft är uppfyllda.
  • Alla däcktillverkare upplyser dock uttryckligen om att samtidig användning av sommar- och vinterdäck kan leda till märkbara eller till och med farliga förändringar av köregenskaperna. Användningsområdena för dessa båda däckgrupper är för olika.
    Även samtidig montering av fabrikat från flera tillverkare kan ha negativ effekt och försämra fordonets säkerhet – även om kategorierna för hastighet och bärkraft är identiska.
  • Vi rekommenderar uttryckligen att montera enbart däck av samma typ och från samma tillverkare på alla fyra hjulen.
  • Sedan den 1 oktober 1998 måste alla nytillverkade däck (dvs. fabriksutrustning och utbytesdäck) vara typgodkända. Däcken har ett EU- resp. ECE-godkännandemärke.