Vad är Nitrogen?

Fel lufttryck är en vanlig orsak till att däck slits i förtid och om du kör med 70% av rekommenderat lufttryck kan livslängden på däcket till och med halveras. Ett däck fyllt med luft läcker alltid lite – ett resultat av atmosfärens egen strävan att utjämna tryck.
Luften omkring oss består i huvudsak av två ämnen, syrgas (O2, även kallat Oxygen) och kvävgas (N2, även kallat Nitrogen).
Kvävgasmolekylen, har annan struktur än syrgasmolekylen vilket gör att läckaget genom däcket minskar med upp till 3 ggr. Genom att separera ämnena i luft kan man använda kvävgasen att fylla däcken med.
Ett korrekt lufttryck innebär att du förlänger livslängden på däcket, sänker bränsleförbrukningen och ökar säkerheten genom kortare bromssträcka och bättre väghållning.Vanlig luft innehåller alltid en liten mängd fukt, vilket gör att det bildas kondens på insidan när däcket växlar mellan kallt och varmt.
Kondensen fungerar som värmeledare vid hög belastning och ökar risken för överhettning och däckhaveri. Fukt i ett luftfyllt däck ger även upphov till rost och korrosion på fälgen. Allt detta kan undvikas genom att ersätta luften med Nitrogen!
Eftersom Nitrogen utvinns ur luften vi andas, är hela processen en del av ett naturligt kretslopp.
Nitrogen ska inte förväxlas med det kväve som bidrar till negativ miljöpåverkan – den typ av Nitrogen vi fyller dina däck med är helt ofarligt för miljön!

Varför Nitrogen i dina däck?

■ Ökar livslängden på dina däck upp till 25%
■ Du sparar pengar och miljöresurser
■ Sänker bränsleförbrukningen upp till 5%
■ Du sparar pengar och miljöresurser
■ Ökad säkerhet
■ Mindre risk för däckhaveri, bättre väghållning och kortare bromssträcka
■ Minskar risken för rost och korrosion på fälgen
■ Du sparar pengar och miljöresurser
■ Ofarlig och miljövänlig
■ Inga farliga utsläpp i atmosfären
Gör dig själv och alla andra en stor tjänst!
Den bilägare som för en billig slant låter oss byta luften mot nitrogen gör alltså inte bara sig själv och den egna plånboken en tjänst, han medverkar också till att skona miljön genom minskade utsläpp av växthusgasen koldioxid.