img_miljopolicyVår däckverkstad ska sträva efter att alltid söka lösningar för att minska miljöpåverkan.

Vårt miljöledningssystem skall på ett systematiskt sätt ge oss kontroll över vår miljöpåverkan enligt följande:

  • Vi ska ständigt förbättras genom att uppnå uppställda miljömål.
  • Vi skall ha en tydlig ansvarsfördelning i vårt miljöarbete. Alla anställda ska få lämplig utbildning för att aktivt kunna medverka i vårt arbete för en bättre miljö.
  • Vår verksamhet skall präglas av hushållning med råvaror och energi, och vi skall främja användningen av återvinningsbara material i vår strävan mot slutna kretslopp.
  • Vi skall, med marginal, klara kraven i gällande lagar och förordningar.
  • Vi skall informera, påverka och ställa krav på våra affärspartners så att de på sikt tar samma miljöansvar som vi själva.